بلاگ

راهنمای کامل حروف صدادار انگلیسی با توضیح، تلفظ و مثال

گیج‌کننده‌ترین عاملی که صحبت‌کردن به زبان انگلیسی وجود دارد، تفاوت در تلفظ و نوشتار است. گاهی نمی‌دانیم چرا برخی حروف در برخی کلمات به چند صورت متفاوت خوانده می‌شوند. در بسیاری از این موارد پای حروف مصوت در میان است. در این مقاله به طور کامل بررسی خواهیم کرد که حروف صدادار انگلیسی چطور تلفظ را تحت تاثیر قرار می‌دهند و به ابهاماتی که دربارهٔ این حروف وجود دارد، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا یک بار برای همیشه، تکلیف را با حروف Vowel روشن کنیم!

حروف صدادار یعنی چه؟

حروف انگلیسی از لحاظ آوایی به دو دسته تقسیم می‌شوند: صداهایی که وقتی آن‌ها را تلفظ می‌کنیم، لب‌ها، زبان یا حلق باعث مسدود شدن هوا نمی‌شوند و باز تلفظ می‌شوند. مثلاً A ( ـَ یا آ) و I (آی یا ای) از این دسته حروف صدا دار یا مصوت هستند.

صداهایی که برخلاف دستهٔ اول به صورت بسته و با مسدود کردن اعضایی مثل لب، جلوی هوا را می‌گیرند ( مثل B) حروف صامت یا بی‌صدا هستند.

در زبان انگلیسی حروف a، e، i، o، u — و گاهی هم y — به عنوان حروف صدادار شناخته می‌شوند. با این حال، برخی از حروف صامتی مانند h، r و w نیز می‌توانند تلفظ حروف صدادار داشته باشند. اما از نظر دستور زبانی، این حروف همچنان به عنوان حروف مصوت در نظر گرفته نمی‌شوند و قوانین حروف صدادار را دنبال نمی‌کنند.

نقش حروف صدادار در املاء و دستور زبان

حروف صدادار نقش مهمی در املاء و دستور زبان ایفا می‌کنند. همچنین تأثیر مستقیمی بر نحوه استفاده از حروف واکالی دارند، مانند املاء کلمات با حروف صدادار مضاعف. برای مثال، تفاوت بین کلمات “hop” (پریدن) و “hope” (امید) را در نظر بگیرید — که به عنوان وجه وصفی یا participle فعل “to hope” (امیدوار بودن) به کار می‌روند. حضور حرف “e” ساکت در انتهای کلمه، قوانین را برای چگونگی تغییر بعضی کلمات در زبان انگلیسی تعیین می‌کند. یعنی HOP  بدون حرف E به صورت «هاپ» و HOPE به صورت «هووپ» تلفظ می‌شود. بنابراین حرف E بدون این که خود تلفظ شود، تلفظ کلمه را تغییر می‌دهد.  بیایید نگاهی به انواع حروف صدادار انگلیسی و کاربرد آن‌ها بیندازیم:

 • /i:/ مثل«see»: صداهای مصوت بلند را متمایز می کند. >> Bit‎, kit‎, fit
 • / مثل «sit»:  صداهای مصوت کوتاه را نشان می‌دهد. >> Fish‎, in‎, village
 • /e/مثل «bed»:  برای تلفظ دقیق حرف صدادار جلوی یک حرف نیمه‌باز بسیار مهم است. >> Red‎, led‎, fed
 • / مثل «cat»:  برای تشخیص کلمات مصوت کوتاه. >> Bat‎, mat‎, hat
 • :/ مثل«car»: ضروری برای بیان صحیح حروف صدادار کنترل شده >> Far‎، bar‎، star
 • / مثل «hot»: برای تلفظ حروف صدادار کوتاه خاص ضروری است. >> Pot‎, not‎, lot
 • :/ مثل «all»: برای تلفظ حروف صدادار بلند و نیمه باز پشتی. >> Ball‎, call‎, tall
 • / مثل «book»:  برای بیان کلمات صدادار گرد شده از وسط پشت نزدیک. >> Took‎, look‎, cook
 • /u:/ مثل «Soon»:  برای بیان کلمات مصوت طولانی و نزدیک. >> Moon‎, soon‎, spoon
 • /  مثل «cup»:  برای بیان صداهای صدادار کوتاه و بدون تاکید. >> bus‎, cut‎, mother
 • :/ مثل «bird»: برای تولید صداهای مصوت کنترل شده. >>Word‎, heard‎, third
 • / مثل «about»:  برای بیان حرف صدادار بدون تاکید. >> Above‎, subtle‎, recent

معرفی حروف صدادار انگلیسی

معمولاً هر کلمه حداقل یک حرف صدادار نیاز دارد. البته تعداد کمی استثناء وجود دارد که در ادامه توضیح داده می‌شوند، اما به طور کلی این قاعده معتبر است. در واقع، کوتاه‌ترین کلمات زبان انگلیسی، کلماتی هستند که تنها از یک حرف تشکیل شده‌اند، و این دو کلمه حرف صدادار هستند: حرف تعریف “a” و ضمیر “I”.

به‌جز این کلمات هر سیلاب یا بخش از کلمات، به یک حرف صدادار نیاز دارد، چرا که تلفظ چند حرف صامت  پشت سرهم (مثل PKJDG) بسیار دشوار است. بنابراین اگر کلمه‌ای بیش از یک سیلاب داشته باشد، حداقل یک حرف صدادار هم خواهد داشت.

تعداد حروف مصوت در زبان انگلیسی کم است، اما همین تعداد کم هم دسته‌بندی‌های خود را دارند که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد.

حروف صدادار کوتاه در مقابل حروف صدادار بلند

زبان انگلیسی ۵ (با احتساب Y می‌شود گفت ۶) حرف مصوت دارد. اما اگر این حروف کنار هم قرار بگیرند، می‌شود گفت که با بیش از ۱۲ حرف صدادار روبه‌رو هستیم. خیلی خب! بیایید این ۱۲ حرف را ابتدا به دو دستهٔ «حروف صدادار کوتاه» و «حروف صدادار بلند» تقسیم کنیم. سپس یکی‌یکی دربارهٔ آن‌ها صحبت کنیم.

حروف صدادار کوتاه تلفظ معمول حروف صدادار هستند و همانطور که اسمشان می‌گوید، کوتاه تلفظ می‌شوند. برای مثال ـَـِـُ را در زبان فارسی در نظر بگیرید. مثلاً وقتی می‌گویید «دَر» صدای ـَ چقدر کوتاه تلفظ می‌شود؟ حروف زیر هم به همان شکل کوتاه تلفظ می‌شوند:

– a مثل کلمه “cat‎” (گربه)

– e مثل کلمه “wet‎” (تر)

– i مثل کلمه “big‎” (بزرگ)

– o مثل کلمه “clock‎” (ساعت)

– u مثل کلمه “but‎” (اما)

اما حروف صدادار بلند کمی پیچیده‌تر هستند. این حروف با عمق و کشش بیشتری تلفظ می‌شوند.  مثلاً اگر بخواهیم دربارهٔ حروف صدادار فارسی شبیه سازی کنیم، صدای «او» در کلمهٔ «قوری» می‌تواند مصوت بلند و ـُ در کلمه «صُبح» مصوت کوتاه در نظر گرفته شود. مصوت‌های بلند از ترکیب دو مصوت کوتاه به وجود می‌آیند:

 • /i:/ این صدا (ای کشیده) را در کلماتی مانند “tree‎”، “me‎”، “be‎” خواهید یافت.
 • /ɑ:/ این صدا (آ کشیده) در کلماتی مانند “Bar‎”، ” Far‎”، “Star‎” وجود دارد.
 • /u:/ این صدا ( او کشیده) در کلماتی مانند “moon‎”، “soon‎”، “food‎” خواهید شنید.
 • /ɔ:/ این صدا  ( ـُ کشیده) در کلماتی مانند ‘floor‎’’، ‘’bore‎’’، ‘‘more‎’’ وجود دارد.
 • /ɜ:/ این صدا ( ـِ کشیده) در کلماتی مانند “word‎”، “Heard‎” و ”Third‎” شنیده می‌شود.
پیشنهاد ما:  روش های تقویت مهارت های چهارگانه زبان انگلیسی

تلفظ‌ حروف صدادار بلند جدا

حروف صدادار کامل

به طور کلی، این صداها با ترکیب دو حرف صدادار به تلفظ در می‌آیند که یکی از آن‌ها معمولاً بدون صدا است. بیایید باز به مثالی از زبان فارسی برگردیم: وقتی کلمهٔ «خواندن» را تلفظ می‌کنید، دو حرف واو و الف کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند اما یکی از آن‌ها یعنی واو تلفظ نمی‌شود.

مثال کلمهٔ hop و hope را به یاد دارید؟ در کلمهٔ Hope دو حرف صدادار O و E قبل و بعد از یک حرف صامت یعنی P آمده‌اند. حرف صدادار O تلفظ می‌شود اما E صرفاً برای کمک به صدای ـُ آمده است. پیچیده به نظر می‌رسد؟ بیایید با مثال کمی ساده‌ترش کنیم:

– a مثل در کلمه “cake‎” (کیک)

– e مثل در کلمه “street‎” (خیابان)

– i مثل در کلمه “like‎” (مانند)

– o مثل در کلمه “phone‎” (تلفن)

– u مثل در کلمه “use‎” (استفاده)

وقتی که کلمات شامل دو حرف O پشت سرهم هستند (مثل Spoon‎) این دو حرف به‌جای مصوت کوتاه ـُ به صورت «او» تلفظ می‌شوند.

این هم از قوانین حروف صدادار کوتاه و بلند! اگر این قواعد را به خاطر بسپرید، کافی است. چرا که بعدها با مثال‌های زیادی مواجه خواهید شد و این قواعد در ذهن‌تان جا می‌افتند. به صورتی که حتی اگر کلمهٔ جدیدی را ببینید که تلفظ آن را بررسی نکرده‌اید، بدون مراجعه به این قوانین هم می‌توانید تلفظ صحیح آن را تشخیص بدهید.

بالاخره “y” حرف صدادار است یا بی‌صدا؟

حرف صدادار y

حرف “y” شبیه پنگوئن در میان جانوران است. پنگوئن‌ها شبیه پرندگان هستند اما درواقع پستاندارند. اما چون مثل پرنده‌ها تخم می‌گذارند، خیلی از ما آن‌ها را به‌عنوان پرنده هم قبول داریم.

حرف Y هم جایی بین حروف مصوت و حروف صامت قرار دارد. بستگی دارد که کجا چطور استفاده شود. به طور کلی اگر این حرف معادل حرف «ی» تلفظ شود، یعنی حین تلفظ آن عقب زبان بر بالای دهان جریان هوا را مسدود کند، حرف بی‌صدا به حساب می‌آید. مثلاً در تلفظ کلماتی مانند نمونه‌های زیر، این حرف صامت در نظر گرفته می‌شود:

yellow‎ (زرد)

boy‎ (پسر)

yesterday‎ (دیروز)

اما در صورتی که این حرف معادل «ای» در زبان فارسی تلفظ شود، یعنی شبیه به i یا e، جزو دستهٔ حروف صدادار در نظر گرفته می‌شود. به این دلیل که حین تلفظ آن لب‌ها باز هستند و هوایی که از دهان عبور می‌کند، مسدود نمی‌شود. به مثال‌های زیر که حرف Y در آن‌ها صدادار درنظرگرفته می‌شود، توجه کنید:

my‎ (با تلفظ i بلند)

shy‎ (با تلفظ i بلند)

system‎ (با تلفظ i کوتاه)

crypt‎ (با تلفظ i کوتاه)

lady‎ (با تلفظ e بلند)

hairy‎ (با تلفظ e بلند)

با این تفاسیر می‌شود گفت که باید Y را مثل نخودی بین دو گروه در نظر بگیریم و براساس نوع تلفظ، گاهی آن را صامت و گاهی مصوت به حساب بیاوریم. البته برگه تقلب شما یعنی زبان و دهانتان همیشه همراه شما هستند. هر گاه دچار شک شدید، می‌توانید کلمه را تلفظ کنید و عبور باز یا مسدود جریان هوا را در نظر بگیرید.

روش استفاده از حروف صدادار

کلمه پنج حرف دارای بیشترین حروف صدادار کلمه “Iouea” با حرف اول به صورت بزرگ، که تمام حروف صدادار اصلی را و بدون حروف واکالی شامل می‌شود، می‌باشد. “Iouea” نام علمی یک جنس از مرغابی‌های آبی انقراضی است.

اگر این سوال را به دلیل بازی “Wordle” می‌پرسید، می‌توانید به کلمه “adieu” رای بدهید که یک کلمه امانی انگلیسی با پنج حرف است و تمام حروف صدادار عمده را دارد، به جز “o”.

چطور حروف صدادار را در کلمات درست تلفظ کنیم؟

در توضیحات بخش‌های قبل دیدید که گاهی برای اشاره به نحوهٔ تلفظ حروف از نشانه‌هایی مثل /ɑ:/ و  /i:/ استفاده کردیم. این نشانه‌گذاری را احتمالاً قبل‌تر هم در دیکشنری‌ها دیده‌اید.  به این نشانه‌ها Phonetic Alphabet یا رونویسی آوایی گفته می‌شود. اولین کاری که برای تسلط به تلفظ صحیح واژه‌ها در دنیای آفلاین لازم است، شناخت این رونویسی است.

گرچه تسلط به این رونویسی برای افرادی مثل دانشجویان زبان انگلیسی در دانشگاه ضروری است و به طور کلی ساختارمندی بیشتری دارد؛ اما برای گویش‌وران عادی زبان انگلیسی کمی دشوار است. مثلاً کلمهٔ “enough” را در نظر بگیرید. رونویسی آوایی آن در دیکشنری به صورت  IPA /ɪˈnʌf/ است، که ممکن است برای مبتدیان شبیه به رمزگشایی خط میخی به نظر برسد.

 تکنولوژی راه ساده‌تری را هم پیش‌ پای ما قرار داده است. به سادگی تمام می‌توانید کلمات موردنظر خود را در گوگل ترنسلیت یا سایر نرم‌افزارهای دیکشنری قرار دهید و تلفظ آن را بشنوید.

فایدهٔ یادگیری حروف صدادار بلند و کوتاه در زبان انگلیسی چیست؟

ممکن است برای ما فارسی‌زبان که در زبان مادری خود با مفهوم مصوت کوتاه و بلند آنقدرها سروکار نداشته باشیم، یادگیری این حروف غیرضروری به نظر برسد. اما در زبان انگلیسی برای یک تلفظ درست و البته در موارد بسیاری املای درست، لازم است این تفاوت در تلفظ را به خوبی بیاموزید. برای مثال به این لیست دوقلوهای مینیمال توجه کنید که بدون درنظر گرفتن کوتاه یا بلند بودن مصوت‌ها، بسیار شبیه به یکدیگر به نظر می‌رسند اما در واقع متفاوت هستند:

 • Beat‎ / Bit
 • Sheep‎ / Ship
 • Cart‎ / Curt
 • Fool‎ / Full
 • Seat‎ / Sit
 • Rid‎ / Red
 • Luck‎ / Lock
 • Leap‎ / Lip
 • Bard‎ / Bird
 • Pot‎ / Pat

برای اینکه تفاوت اصلی را درک کنید، پیشنهاد می‌کنیم در فضای آنلاین تلفظ هر دو کلمه را با یکدیگر مقایسه کنید. خواهید دید که تسلط به انواع مصوت باعث می‌شود در نوشتار هم بهتر عمل کنید و ابهامات کمتری دربارهٔ املای کلماتی که می‌شنوید، برایتان باقی بماند.

تلفظ حروف صدادار انگلیسی در لهجه‌های مختلف چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

کاش می‌شد جواب بهتری به این سوال داد، اما باید بگوییم که تلفظ کلماتی با صداهای مصوت در لهجه‌های مختلف انگلیسی با یکدیگر متفاوت است. بنابراین اگر در حال آموزش یکی از لهجه‌ها هستید، حتماً از دیکشنری مخصوص آن استفاده کنید. برای درک این تفاوت بیایید تلفظ چند کلمه را در لهجه‌های امریکایی، انگلیسی و استرالیایی بررسی کنیم. پنچ دسته کلمات زیر را در نظر بگیرید:

 • bath, grass, dance
 • father, palm
 • hot, not, got new, tube, student
 • price, high, my
 • تلفظ در لهجه امریکایی:
/æ/bath, grass, dance
/ɑ:/father, palm
/ɒ/hot, not, got
/u:/new, tube, student
/aɪ/price, high, my
 • تلفظ در لهجه بریتیش:
/ɑ:/bath, grass, dance
/ɑ:/father, palm
/ɒ/hot, not, got
/ju:/new, tube, student
/aɪ/price, high, my

اگر با مطالعهٔ خودخوان نمی‌توانید به درک کافی به قواعدی مثل این‌ها مسلط شوید، پیشنهاد می‌کنیم از همراهی اساتید خبره در آموزش زبان انگلیسی کمک بگیرید. معمولاً مطالعهٔ خودخوان بعد از سطح Intermediate و درک مناسب از گرامر انگلیسی، می‌تواند مفیدتر باشد.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *