گرامر

ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی

آنچه در این مطلب میخوانید

ضمیر کلمه ای است که جایگزین «نهاد و فاعل» یا «مفعول» می شود. اول چند مثال ببینید:

ضمیر فاعلی

Anna is 16.

She is 16.

آنا 16 سال دارد.

او 16 سال دارد.

 

ضمیر مفعولی

I told Anna to come.

I told her to come.

من به آنا گفتم بیاید.

به او گفتم بیاید.

She closed the door.

She closed it.

او در را بست.

او آن را بست.

ضمایر فاعلی

[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]

ضمایر فاعلی Subject Pronouns
من I
تو، شما You
او(مذکر) He
او (مونث) She
(آن (اشیا یا جانوران It
ما We
آن ها They

[/su_table]

I

من

You

تو، شما

He

او (مذکر)

 She

او (مونث)

It

آن (برای اشیا یا حیوانات)

We

ما

They

آنها

ضمایر فاعلی به جای فاعل یا نهاد جمله (یعنی «کننده کار») می نشیند:

Emily wants to meet my father.

She wants to meet my father.

امیلی می خواهد پدرم را ببیند.

او می خواهد پدرم را ببیند.

You are a wonderful person.

تو آدم معرکه ای هستی.

It is my favorite book.

این کتاب مورد علاقه من است.

She woke up.

او بیدار شد.

 

ضمیر فاعلى “ا” به معنی «من» همه جا با حروف بزرگ نوشته می شود.

[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]

ضمایر مفعولی Object Pronouns
من را، به من Me
تو را، به تو، شما را به شما You
او را، به او (مذکر) Him
او را، به او (مونث) Her
آن را، به آن (اشیا یا جانوران) It
ما را، به ما Us
آنها را، به آن Them

[/su_table]

ضمایر مفعولی

me

من را، به من

you

تو را، به تو، شما را، به شما

him

او را، به او (مذکر)

her

او را، به او (مونث)

It

آن را، به آن (اشیا و جانوران)

us

ما را، به ما

them

آنها را، به آنها

 

ضمایر مفعولی جای مفعول می نشیند:

I told Anna to come.

I told her to come.

به آنا گفتم بیاید.

به او گفتم بیاید.

That’s a good book. I love it.

این کتاب خوبی است. من آن را دوست دارم.

He told us to wait here.

به ما گفت اینجا منتظر بمانیم.

Give me a call tomorrow.

فردا به من یک زنگی بزن.

[su_table responsive=”yes” fixed=”yes”]

Objective pronouns Subject Pronouns
Me I
You You
Him He
Her She
It It
Us We
Them They

[/su_table]

مثال ها:

They wanted to go to Australia.

آنها می خواستند به استرالیا بروند.

She does have an ear for music.

پیشنهاد ما:  درس 4: present perfect vs simple past

او واقعا استعداد شنیدن، تشخیص و فهمیدن موسیقی را دارد.

Do you want to try them on?

می خواهید آنها را بپوشید امتحان کنید؟

He pulled them off, one by one.

او آنها را تک تک بیرون کشید.

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *