گرامر

کاربرد و معنی I think so در زبان انگلیسی

!I think so

فکر کنم اینطور باشد

Are those people Korean?

I think so.

این آدمها کره ای هستند؟

فکر کنم.

 

تمام افعال دیگر با so همینطور ترجمه می شود:

Will you be at home this evening?

I expect so.

امشب خانه ای؟

انتظار دارم اینطور باشد.

Do you think Kate has been invited to the party?

I suppose so.

فکر می کنی کیت به مهمانی دعوت شده؟

تصور می کنم شده باشد.

Is that woman American? I don’t think so.

آن زن آمریکایی است؟

فکر نمی کنم.

Do you think it will rain?

I hope so.

فکر می کنی باران بیاید؟

امیدوارم بیاید.

Did he forget to do it?

I’m afraid so.

فراموش کرد این کار را بکند؟

متاسفانه همینطور است.

 

برای حالات منفی از این ترکیب ها استفاده می شود:

I don’t think so.

فکر نمی کنم اینطور باشد.

I hope not.

امیدوارم اینطور نباشد.

I guess not.

گمان می کنم اینطور نباشد.

I’m afraid not.

متاسفانه خیر.

I don’t expect so.

انتظار ندارم اینطور باشد. انتظار دارم اینطور نباشد.

“Yeah, I guess so,” she laughed.

تریسی خندید «آره، اینطور گمان می کنم.»

I guess so. But like what?

گمان می کنم. ولی مثلا چه راه هایی؟

KEN: I guess so. Let’s put something on.

فکر کنم. بگذار یک چیزی بگذاریم بخواند.

‘I thought so. That’s what I told Daisy.’

همین فکر را می کردم. این چیزی بود که به دیزی گفتم.»

 

پیشنهاد ما:  درس 3: می خواهم + مصدر، قید های شدت و کمیت با افعال

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *