سطح B1 نوشتن

  • یک دستاورد

    همه ما در زندگی اهداف و دستاورد هایی داریم که مسیر زندگی مان را شکل میدهند. در این تمرین شما…

  • نامه مورد علاقه

    اگهی های شغلی و نامه ی زیر را بخوانید. به نظر شما ترزا به چه شغلی علاقه مند است؟ تمرین…

  • یک تور پیاده روی

    در شهر شما چه مکان های جالبی برای تور پیاده روی وجود دارد؟ از موضوعات بخش A استفاده کنید و…