آموزش زبان انگلیسی / مهارت های انگلیسی

مهارت های انگلیسی

گوش دادن (listening)

در اینجا میتوانید آموزش های تقویت گوش گوش دادن انگلیسی را مشاهده کنید. گوش دادن یکی از مهارت های مهمی است که باید آن را به خوبی تقویت کنید از مهمترین کاربردهای آن تقویت درک شما از زبان میباشد.

خواندن (reading)

در اینجا میتوانید متناسب با سطح انگلیسی خود متن بخوانید. خواندن یکی از تمرینات مهم انگلیسی است که به شما در درک بیشتر انگلیسی را بیشتر می کند و ارتباط شما را با زبان استحکام میبخشد و همینطور دایره لغات شما افزایش پیدا میکند.

نوشتن (writing)

در اینجا میتوانید آموزش های انگلیسی مربوط به نوشتن را دنبال کنید، مهارت نوشتن انگلیسی خود را تقویت کنید تا بتوانید بیشتر با ساختار انواع جمله آشنا شوید.

صبحت کردن (Speaking)

در اینجا میتوانید آموزش های تقویت صحبت کردن به انگلیسی را دنبال کنید. یکی از بخش های اصلی انگلیسی صحبت میباشد که با این تمرینات میتوانید Speaking خود را بهبود ببخشید.