سطح B2 نوشتن

 • یک شهروند روزنامه نگار شوید

  در این شما یک روزنامه نگار خواهید شد! یکی از عنواین زیر را انتخاب کنید و سپس در مورد آن…

 • یک مکالمه کتبی

  بنظر شما بهترین راه برقراری ارتباط با مردم چیست؟ نوشته زیر را بخوانید و مانند نمونه یک پاراگراف از ایده…

 • یک دستور غذا

  غذای مورد علاقه شما چیست؟ آیا طرز نحوه درست کردن آن را می دانید؟ مانند نمونه، یک دستور پخت ساده…

 • یک عمل مهربانانه

  همه ما در زندگی کارهای مهربانانه انجام دادیم یا میخواهیم که انجام دهیم! شما چه خاطره ای از این موضوع…

 • یک صفحه اصلی ایجاد کنید

  بنظر شما شهر شما چه ویژگی به خصوصی دارد؟ فهرستی از این ویژگی ها تهیه کنید و سپس در مورد…

 • در مورد آرامش

  برای ایجاد احساس آرامش چه کاری انجام می دهید؟ در یک پاراگراف در مورد آن بنویسید. تمرین C- Complete the…

 • یک اختراع

  به نظر شما چه اختراعاتی می توان کرد که زندگی را برای انسان آسان تر کند؟ لیستی از ایده هایتان…

 • درباره یک روز خاطره انگیز

  به یک روز خاطره انگیز فکر کنید، چه چیزی آن را خاطره انگیز کرد؟ در مورد آن یک پاراگراف بنویسید.…

 • یک داستان

  به یکی از داستان های فرهنگ تان فکر کنید، چه چیزی را توضیح می دهد؟ مانند نمونه در مورد آن…