سطح A1 نوشتنمهارت ها

بیا حرف بزنیم

آنچه در این مطلب میخوانید

پس از یادگیری این بخش میتونید با حل تمارین و کاربرگ ها حسابی تو این درس ماهر بشید.

techgirl: What do you do in your free time?
jae-min: I watch TV and play video games. My favorite video game is Soccer Star.
jramirez: I hardly ever play video games. I usually watch TV at night.
My favorite show is…

techgirl: در اوقات فراغت خود چه می کنید؟
jae-min: من تلویزیون تماشا می کنم و بازی های ویدیویی انجام می دهم. بازی ویدیویی مورد علاقه من Soccer Star است.
jramirez: من به ندرت بازی های ویدیویی انجام می دهم. من معمولا شب ها تلویزیون نگاه می کنم.
برنامه مورد علاقه من …

تمرین

B- Cross out the activity that people don’t usually do in each place.

E- Circle the correct answer to complete each conversation.
Salesperson: Can I help you?
Customer 1: No, thanks. I’m just looking. / Yes, thanks.
Salesperson: Can I help you?
Customer 2: No. I’m fine, thanks. / Yes, please. How much is this?
Salesperson: $ 190.

پاسخنامه

B
1- go shopping
2- take the subway
3- play soccer
4- go shopping

E
1- No, thanks. I’m just looking.
2- Yes, please.

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس پنج زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  اسم من

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *