سطح B2 گوش دادنمهارت ها

اخبار

آنچه در این مطلب میخوانید

در این درس از زبان انگلیسی، ما به موضوع اخبار و اصطلاحات مرتبط با آن خواهیم پرداخت. با یادگیری این درس، شما می‌توانید به مطالعه و تفسیر اخبار در محیط‌های مختلف بپردازید.

Carl: Hey, Jim. Catching up on the news?
Jim: Oh, hi, Carl. Yeah, I like to know what’s going on in the world.
Carl: I feel exactly the same way. Do you read the paper every day?
Jim: Every day. It’s the best way to get the news.
Carl: Really? I don’t know about that. I get all my news online. I check the news several times a day, so I always know what’s happening.
Jim: Online news is OK, but I prefer reading an actual newspaper. So, what are the latest headlines online – right now?
Carl: Let’s see…. Oh, no! I can’t get online. I guess there’s no wireless signal here. Say, would you mind sharing your paper?
Jim: No problem!

کارل: هی، جیم. گرفتن اخبار؟
جیم: اوه، سلام، کارل. آره، دوست دارم بدانم در دنیا چه خبر است.
کارل: من دقیقا همین احساس را دارم. آیا شما هر روز روزنامه می خوانید؟
جیم: هر روز. این بهترین راه برای دریافت اخبار است.
کارل: واقعا؟ در مورد اون چیزی نمیدونم. من همه اخبارم را آنلاین دریافت می کنم. من چندین بار در روز اخبار را چک می کنم، بنابراین همیشه می دانم چه اتفاقی می افتد.
جیم: اخبار آنلاین خوب است، اما من خواندن یک روزنامه واقعی را ترجیح می دهم. بنابراین، آخرین سرفصل های آنلاین – در حال حاضر چیست؟
کارل: ببینیم… اوه، نه! من نمیتونم آنلاین بشم من حدس می زنم اینجا سیگنال بی سیم وجود ندارد. بگویید، آیا دوست دارید مقاله خود را به اشتراک بگذارید؟
جیم: مشکلی نیست!

Reporter: Wade, what happened?
Wade: A shark attacked me! Can you believe it?
Reporter: How are you feeling? Are you OK?
Wade: Oh, I feel great! I survived a shark attack. That’s pretty cool.
Reporter: What were you doing when it happened?
Wade: I was riding a killer wave.
Reporter: Did you actually see the shark?
Wade: Not at first. But then I fell off my board. The shark tried to bite me, so I hit it with my surfboard.
Reporter: Have you seen your surfboard?
Wade: Yeah. It has a big shark bite in it.
Reporter: Amazing! So, what will you do next?

خبرنگار: وید، چی شد؟
وید: یک کوسه به من حمله کرد! می تونی باور کنی؟
خبرنگار: چه احساسی دارید؟ خوبی؟
وید: اوه، من احساس خوبی دارم! از حمله کوسه جان سالم به در بردم. خیلی باحاله
خبرنگار: چه کار می کردی که این اتفاق افتاد؟
وید: من سوار یک موج قاتل بودم.
خبرنگار: واقعا کوسه را دیدی؟
وید: ابتدا نه. اما بعد از تخته ام افتادم. کوسه سعی کرد مرا گاز بگیرد، بنابراین من با تخته موج سواری به آن ضربه زدم.
خبرنگار: تخته موج سواری خود را دیده اید؟
وید: آره. یک نیش کوسه بزرگ در آن وجود دارد.
خبرنگار: شگفت انگیز! بنابراین، در مرحله بعد چه خواهید کرد؟

پیشنهاد ما:  در مورد آخر هفته من

تمرین

A- Listen to the conversation between Angela and a reporter. Circle the correct answer to complete each sentence.
1- Angela was traveling by bus / car / plane.
2- Suddenly, she heard a noise / saw a fire / saw another plane.
3- She saw the fire / plane / airport getting closer.
4- She is going on vacation / not traveling / traveling by plane next month.

پاسخنامه

A
1- plane
2- heard a noise
3- airport
4- going on vacation

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *