گوش دادن سطح A1مهارت ها

درس 10: تجربه گذشته

آنچه در این مطلب میخوانید

در این درس وارد بخش جدیدی از یادگیری زبان خواهیم شد. این درس برای تقویت مهارت شما در مورد افعال گذشته طراحی شده است. پس با دقت به فایل های صوتی گوش دهید، تمرین هارا انجام دهید و یادگیری این درس را آغاز کنید.

1- Last Saturday morning, my brother Pedro called me.
We talked for hours. I uploaded some photos, and I listened to music.

2- I stayed out late on Saturday night.
Pedro and I watched an old movie. We laughed a lot. We loved it!

3- On Sunday afternoon, I stayed home.
I watched another movie. I didn’t like the ending at all. I cried.

1- صبح شنبه گذشته برادرم پدرو با من تماس گرفت
ساعت ها صحبت کردیم. چند تا عکس آپلود کردم و موزیک گوش دادم.

2- شنبه شب تا دیر وقت بیرون ماندم.
من و پدرو یک فیلم قدیمی تماشا کردیم. خیلی خندیدیم. ما آن را دوست داشتیم!

3- یکشنبه بعد از ظهر، من در خانه ماندم.
یه فیلم دیگه دیدم من اصلا از پایانش خوشم نیومد گریه کردم.

Ted: I checked our phone bill this morning.
Valerie: Uh-huh.
Ted: It’s usually $59 a month, but this month it’s $590.
Valerie: Really? That’s not right!
Ted: I know. I didn’t pay it. I called the phone company, and they fixed it.
Valerie: Oh, that’s good.

تد: امروز صبح قبض تلفنمان را چک کردم.
والری: اوهوم.
تد: معمولاً 59 دلار در ماه است، اما این ماه 590 دلار است.
والری: واقعا؟ درست نیست!
تد: میدونم. من آن را پرداخت نکردم. من با شرکت تلفن تماس گرفتم، آنها آن را تعمیر کردند.
والری: اوه، این خوب است.

Mindy: Hi, Pete. Did you see Jennifer last night?
Pete: Yes, I did. But the day didn’t go so well.
Mindy: Really? What happened?
Pete: Well, I did my laundry yesterday morning, but my favorite white shirt turned pink.
Mindy: You’re kidding!
Pete: Then I got a haircut, but I really didn’t like it.
Mindy: ‎Oh, yeah? Did you make dinner for Jennifer?
Pete: Well, I slept for a while, so I didn’t go grocery shopping.
Mindy: Oh. Did you eat anything?
Pete: Yeah, we did. Jennifer bought a pizza for us.
Mindy: Really?

میندی: سلام، پیت. دیشب جنیفر رو دیدی؟
پیت: بله، انجام دادم. اما آن روز به خوبی پیش نرفت.
میندی: واقعا؟ چی شد؟
پیت: خوب، من دیروز صبح لباس هایم را شستم، اما پیراهن سفید مورد علاقه ام صورتی شد.
میندی: شوخی میکنی!
پیت: سپس من موهایم را کوتاه کردم، اما واقعاً آن را دوست نداشتم.
میندی: اوه، آره؟ برای جنیفر شام درست کردی؟
پیت: خوب، من مدتی خوابیدم، بنابراین نرفتم خرید مواد غذایی.
میندی: اوه چیزی خوردی؟
پیت: بله، این کار را کردیم. جنیفر برای ما پیتزا خرید.
میندی: واقعا؟

پیشنهاد ما:  اقدام را حدس بزنید

تمرین

A- Listen to the conversation between Olivia and Andy. Write T (true) or F (false).

1- Andy and Jason watched TV last night. __

2- Andy liked the movie, but Jason didn’t. __

3- Olivia’s brother hates basketball. __

4- Olivia saw The Basketball Lesson with her brother. __

پاسخنامه

A
1- F
2- T
3- F
4- F

آموزش گوش دادن A1 درس ده زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *