سطح A2 گوش دادن

درس 10: در یک رستوران

آنچه در این مطلب میخوانید

در سفرها و مسافرت‌ها، امکان دارد با رستوران‌ های مختلفی بروید. این درس به شما کمک می‌کند تا سفر لذت بخش تری داشته باشید و در انتخاب منو و تعامل با پرسنل رستوران به بهترین نحو عمل کنید.

Waiter: Are you ready to order?
Maria: Yes, I think so.
Waiter: What would you like?
Maria: ‎I’ll have the fish with some rice, and a small salad, please.
Waiter: Anything else?
Maria: No, I don’t think so.
Waiter: All right. Let me check that. You’d like the fish, with rice, and a small salad.
Maria: Yes, that’s right.
Waiter: Would you like some water?
Maria: ‎Sure, that would be great. Thank you.

پیشخدمت:آماده ای برای سفارش؟
ماریا: بله، فکر می کنم.
گارسون: چی دوست داری؟
ماریا: من ماهی را با مقداری برنج و یک سالاد کوچک می خورم، لطفا.
گارسون: چیز دیگه ای؟
ماریا: نه، فکر نمی کنم.
گارسون: خیلی خب. اجازه دهید آن را بررسی کنم. شما ماهی را با برنج و یک سالاد کوچک میل دارید.
ماریا: بله، درست است.
گارسون: کمی آب میل دارید؟
ماریا: مطمئناً، عالی خواهد بود. متشکرم.

Ellen: What are you doing tonight?
Peter: ‎I’m going to World Café with my brother. Have you ever been there?
Ellen: No, I haven’t. But I heard it’s good.
Peter: ‎I looked at their menu online this morning. They serve some really interesting food.
Ellen: Oh, yeah? Like what?
Peter: Fresh oysters. I’ve never had oysters, so I want to try them. Have you ever eaten them?
Ellen: Yeah, I have. I think they’re delicious.
Peter: ‎I’ve had squid. Are they similar?
Ellen: Um, not really. Do they only serve seafood?
Peter: No, they serve a little of everything.

الن: امشب چیکار میکنی؟
پیتر: من با برادرم به کافه جهان می رویم. آیا تا به حال آنجا بوده اید؟
الن: نه، نبودم. ولی شنیدم خوبه
پیتر: من امروز صبح به منوی آنلاین آنها نگاه کردم. آنها غذاهای بسیار جالبی سرو می کنند.
الن: اوه، آره؟ مانند آنچه که؟
پیتر: صدف تازه. من هرگز صدف نخورده ام، بنابراین می خواهم آنها را امتحان کنم. آیا تا به حال آنها را خورده اید؟
الن: آره، خوردم. به نظر من خوشمزه هستند
پیتر: من ماهی مرکب خورده ام. شبیه هم هستند؟
الن: اوم، نه واقعا. آیا آنها فقط غذاهای دریایی سرو می کنند؟
پیتر: نه، آنها کمی از همه چیز را ارائه می دهند.

پیشنهاد ما:  درس 4: زندگی در خانه

تمرین

A- Listen to the conversation between Lynn and Matt about a new restaurant. Write T (true) or F (false).

1- Lynn started her meal with avocados and oysters. __

2- Lynn has eaten ravioli before. __

3- Lynn liked the dates and blue cheese. __

4- The desserts weren’t very good. __

5- Matt would like to go to this restaurant. __

پاسخنامه

A
1- F
2- T
3- F
4- F
5- T

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *