سطح B2 گوش دادنمهارت ها

درس 10: دیدگاه ها

آنچه در این مطلب میخوانید

دیدگاه‌ها به معنی نظرات و فکرهای ما هستند و هر کسی نگاه خاص خودش به مسائل رو دارد. در این درس یاد میگیریم چطور در مورد دیدگاهمون با دیگران صحبت کنیم و نظر اونهارو هم بشنویم.

Maria: I don’t believe it!
Kate: What?
Maria: He used his hands. That goal shouldn’t have counted.
Kate: Are you sure he used his hands?
Maria: He did. I saw it clearly.
Kate: That reminds me, did you see the game last weekend? I didn’t see it, but my brother told me that the same player had scored the winning goal. They won 1-0.
Maria: No, I missed it. But as I was saying, I don’t think that was a real goal.
Kate: Maybe the referee just didn’t see it. I know it happens sometimes.
Maria: That’s possible. Referees are only human, after all.

ماریا: باور نمی کنم!
کیت: چی؟
ماریا: او از دستانش استفاده کرد. آن گل نباید به حساب می آمد.
کیت: مطمئنی که از دستاش استفاده کرده؟
ماریا: او این کار را کرد. من آن را به وضوح دیدم.
کیت: این به من یادآوری می کند، آیا بازی آخر هفته گذشته را دیدی؟ من آن را ندیدم، اما برادرم به من گفت که همان بازیکن گل پیروزی را زده است. 1-0 پیروز شدند.
ماریا: نه، دلم تنگ شده بود. اما همانطور که گفتم، فکر نمی‌کنم این یک هدف واقعی باشد.
کیت: شاید داور آن را ندیده است. میدونم گاهی پیش میاد
ماریا: این امکان پذیر است. بالاخره داورها فقط انسان هستند.

Gina: I’m worried. Chad’s been acting strangely.
Marissa: What do you mean?
Gina: Well, I asked him if he wanted to see a movie on Friday. He told me he couldn’t, but he wouldn’t say why.
Marissa: That’s odd.
Gina: Then last night he asked me if I was free for dinner on Saturday and if I’d ever been to Michel’s.
Marissa: I’ve heard about Michel’s. It’s one of the nicest places in town.
Gina: I know. We never go to places like that. We usually just get a pizza and sodas as takeout.
Marissa: Well, I wouldn’t worry about it. Just enjoy your dinner.

جینا: نگرانم. چاد عجیب رفتار کرده است.
ماریسا: منظورت چیه؟
جینا: خوب، از او پرسیدم که آیا می‌خواهد روز جمعه فیلمی ببیند؟ او به من گفت که نمی تواند، اما دلیل آن را نمی گوید.
ماریسا: عجیب است.
جینا: دیشب از من پرسید که آیا برای شام روز شنبه آزاد هستم و آیا تا به حال به میشل رفته‌ام یا نه.
ماریسا: من در مورد میشل شنیده ام. این یکی از زیباترین مکان های شهر است.
جینا: میدونم. ما هرگز به چنین مکان هایی نمی رویم. ما معمولا فقط یک پیتزا و نوشابه را به عنوان غذای آماده دریافت می کنیم.
ماریسا: خب، من نگران این موضوع نمی شوم. فقط از شام خود لذت ببرید.

پیشنهاد ما:  توانایی های من

تمرین

A- Listen to the interview with Marina Martin. Circle the correct answer to complete each sentence.

In the interview, Marina said that . . .
1- her dream was to make money / write and play music / be famous.
2- other musicians / her family / journalists had helped her to be a success.
3- she didn’t like people who were dishonest / made her sad / took photos.
4- her music is usually about how she feels / sad / written by other people.

پاسخنامه

A
1- write and play music
2- her family
3- were dishonest
4- about how she feels

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *