سطح B1 گوش دادنمهارت ها

درس 10: زندگی کردن

آنچه در این مطلب میخوانید

زندگی سرشار از شکست ها و موفقیت های کوچک و بزرگ است اما پشتکار مهم ترین چیز است. داستان موفقیت زیر را گوش دهید، به نظر شما .Y.E چه ویژگی هایی دارد؟

Marta: What’s wrong, Bryan?
Bryan: Well, my job is just really stressful right now. My boss just seems to give me more and more work. It’s not fair.
Marta: That’s not good.
Bryan: Actually, I’m thinking about quitting and looking for another job.
Marta: Really? I wouldn’t recommend that.
Bryan: Why not?
Marta: Well, because you may not find something better. And that would just give you more stress. Have you thought about talking to your boss?
Bryan: Not really.
Marta: Why don’t you try that? Maybe there is something he can do.
Bryan: I’ll see.

مارتا: چی شده برایان؟
برایان: خب، شغل من در حال حاضر واقعاً استرس زا است. رئیس من فقط به نظر می رسد که به من کار بیشتر و بیشتری می دهد. این عادلانه نیست.
مارتا: این خوب نیست.
برایان: در واقع، من به ترک فکر می کنم و به دنبال کار دیگری می گردم.
مارتا: واقعا؟ من آن را توصیه نمی کنم.
برایان: چرا که نه؟
مارتا: خوب، چون ممکن است چیز بهتری پیدا نکنید. و این فقط به شما استرس بیشتری می دهد. آیا به صحبت با رئیس خود فکر کرده اید؟
برایان: نه واقعا.
مارتا: چرا آن را امتحان نمی کنی؟ شاید کاری باشد که بتواند انجام دهد.
برایان: میبینم.

Dana: I really like your camcorder.
Neil: Actually, it’s my friend Ben’s. I’m just trying it out this week. I need to give it back to him tomorrow.
Dana: It looks really expensive.
Neil: It is. I’m thinking about buying one, but I can’t right now.
Dana: Why not?
Neil: Well, I’m kind of broke. If I had more money, I’d buy it.
Dana: It would be nice to be rich, wouldn’t it?
Neil: Tell me about it. What would you do if you were rich?
Dana: Hmm…. If I were rich, I’d travel. I’d give some money away, too.
Neil: That’s nice.

دانا: من دوربین فیلمبرداری شما را خیلی دوست دارم.
نیل: در واقع، این مال دوست من بن است. این هفته دارم امتحانش میکنم فردا باید بهش پس بدم
دانا: واقعا گران به نظر می رسد.
نیل: همینطور است. من به خرید یکی فکر می کنم، اما فعلا نمی توانم.
دانا: چرا که نه؟
نیل: خب، من یه جورایی خرابم. اگه پول بیشتری داشتم میخریدمش
دانا: خیلی خوبه که پولدار بشی، نه؟
نیل: در موردش به من بگو. اگه پولدار بودی چیکار میکردی؟
دانا: هوم …. اگه پولدار بودم سفر میکردم. من هم مقداری پول می دهم.
نیل: خیلی خوبه.

پیشنهاد ما:  درست یا غلط؟

تمرین

A- Listen to four people talk about their personalities at a job interview. Check the correct adjective to complete each sentence.

پاسخنامه

A
1- flexible
2- confident
3- creative
4- brave

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *