سطح B2 گوش دادنمهارت ها

درس 11: دنیای واقعی

آنچه در این مطلب میخوانید

درس یازدهم با موضوع دنیای واقعی به شما کمک می کند مکالماتی که لازم است در این دنیا بلد باشید را یاد بگیرید. همچنین در این درس یاد میگیرید چطور در مورد آینده صحبت کنید و اصطلاحاتی در مورد مصاحبه شغلی یاد خواهید گرفت.

Interviewer: I just have a few more questions, Mr. Reed. Why do you want to work here?
Mr. Reed: I’d like to get some experience in this field and put my skills to work.
Interviewer: And what are your best skills?
Mr. Reed: Oh, let’s see…. I’m responsible, hardworking, and can work independently.
Interviewer: That’s good. Can you work weekends?
Mr. Reed: Sure. That’s not a problem.
Interviewer: Can you provide references?
Mr. Reed: Of course.
Interviewer: Well, it’s been nice meeting you. I want to thank you for coming in for this interview.
Mr. Reed: Thank you very much.

مصاحبه کننده: من فقط چند سوال دیگر دارم، آقای رید. چرا میخواهید اینجا کار کنید؟
آقای رید: من دوست دارم در این زمینه تجربه کسب کنم و مهارت هایم را به کار بگیرم.
مصاحبه کننده: و بهترین مهارت های شما چیست؟
آقای رید: اوه، ببینیم… من مسئولیت پذیر، سخت کوش هستم و می توانم مستقل کار کنم.
مصاحبه کننده: این خوب است. آیا می توانید آخر هفته ها کار کنید؟
آقای رید: حتما. مشکلی نیست.
مصاحبه کننده: آیا می توانید مرجع ارائه دهید؟
آقای رید: البته.
مصاحبه کننده: خوب، از آشنایی با شما خوشحال شدم. من می خواهم از شما برای حضور در این مصاحبه تشکر کنم.
آقای رید: خیلی ممنون.

Zac: Guess what! I’ve decided to study abroad next year. At this time next year, I’ll be studying in Paris!
Lucy: Really? That sounds wonderful.
Zac: I’ve been thinking a lot lately about what I want to achieve in my life. In five years, I’ll be working as a journalist. In seven years, I’ll be living in the countryside. In twenty years –
Lucy: But what about family? Will you get married?
Zac: Oh, yes. I’ll have a big wedding in five years.
Lucy: OK… and who will you marry?
Zac: I have no idea. But I’m sure I’ll meet someone.

زک: حدس بزن چیه! من تصمیم گرفتم سال آینده در خارج از کشور تحصیل کنم. در این زمان سال آینده، من در پاریس تحصیل خواهم کرد!
لوسی: واقعا؟ به نظر عالی میآید.
زک: اخیراً خیلی به این فکر کرده‌ام که می‌خواهم در زندگی‌ام به چه چیزی برسم. پنج سال دیگر به عنوان روزنامه نگار کار خواهم کرد. هفت سال دیگر در روستا زندگی می کنم. در بیست سال –
لوسی: اما خانواده چطور؟ ازدواج خواهی کرد؟
زک: اوه، بله. پنج سال دیگر عروسی بزرگی خواهم داشت.
لوسی: باشه… و با کی ازدواج میکنی؟
زک: من هیچ نظری ندارم. اما مطمئنم با کسی آشنا خواهم شد.

پیشنهاد ما:  گذشته و حال

تمرین

A- Listen to Karen and Jerry discuss how Karen should answer the questions on a job plication. Check the four ideas they both think she should write about.

پاسخنامه

A- b; c; e; h

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *