گوش دادن سطح A1مهارت ها

درس 11: دور شدن

آنچه در این مطلب میخوانید

دور شدن از محل زندگی همیشگی مان و سفر رفتن یکی از تجربیات جالب و هیجان انگیز ما در زندگی است. در این درس شما میتوانید مکالماتی در این باره بخوانید و بشنوید و شاهد پیشرفت چشمگیر خود باشید.

Meg: Did you have a good weekend?
Joe: Yes! I won a trip in a contest, so I went away last weekend.
Meg: ‎Really? That’s great!
Joe: And how was your weekend?
Meg: It wasn’t so good. I lost my wallet.
Joe: Oh, no! What happened?

مگ: آخر هفته خوبی داشتی؟
جو: بله! من در یک مسابقه برنده سفر شدم، بنابراین آخر هفته گذشته رفتم.
مگ: واقعا؟ عالیه!
جو: و آخر هفته شما چطور بود؟
مگ: خیلی خوب نبود. کیف پولم را گم کردم
جو: اوه، نه! چی شد؟

Dave: How was your vacation, Kate?
Kate: Oh, it was exciting. We had a great time.
Dave: Where did you go?
Kate: I went to Veracruz, Mexico.
Dave: ‎That’s great. Who did you travel with?
Kate: My sister.
Dave: When did you get back?
Kate: Last night. I got home at midnight.
Dave: Really? That’s late! So, what did you do there?
Kate: Well, we went to a festival called Carnaval. We also shopped in local markets and took lots of pictures. Look, I bought you a souvenir.
Dave: Thanks! I love it!

دیو: تعطیلاتت چطور بود، کیت؟
کیت: اوه، هیجان انگیز بود. به ما خیلی خوش گذشت.
دیو: کجا رفتی؟
کیت: من به وراکروز، مکزیک رفتم.
دیو: عالی است. با کی سفر کردی؟
کیت: خواهرم.
دیو: کی برگشتی؟
کیت: دیشب. نیمه شب به خانه رسیدم.
دیو: واقعا؟ دیر است! خب اونجا چیکار کردی؟
کیت: خب، ما به جشنواره ای به نام کارناوال رفتیم. ما همچنین از بازارهای محلی خرید کردیم و عکس های زیادی گرفتیم. ببین من برات سوغاتی خریدم
دیو: ممنون! عاشقشم!

تمرین

A- Listen to the conversation between Fred and Gina. Write T (true) or F (false).

1- Gina missed her flight to Miami. __

2- The hotel in Miami was on the beach. __

3- Gina bought new bags in Miami. __

4- The breakfast at the hotel was great. __

پاسخنامه

A
1- T
2- T
3- F
4- F

آموزش گوش دادن A1 درس یازده زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  یک لحظه شرم آور

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *