گوش دادن سطح A1

درس 2: مردم و مکان ها

آنچه در این مطلب میخوانید

خوش اومدید به دومین بخش گوش دادن زبان انگلیسی! پس از یادگیری این درس میتونید با مردم صحبت کنید و از آنها درمورد شهر و کشورشون، شماره موبایل، آدرس ایمیلشون و … به راحتی سوال بپرسید.

Listen to Brad and Emily Hill talk about their new neighbors. What are their names?
Brad: Who are they?
Emily: Oh, they’re our new neighbors, Carlos and Claudia.
Brad: Are they musicians?
Emily: Yes, they are.
Brad: Where are they from?
Emily: They’re from Brazil.
Brad: What city are they from?
Emily: They’re from Manaus.

به صحبت های برد و امیلی هیل در مورد همسایگان جدیدشان گوش دهید. نام آن ها چیست؟
برد: آنها چه کسانی هستند؟
امیلی: اوه، آنها همسایه های جدید ما هستند، کارلوس و کلودیا.
برد: آیا آنها نوازنده هستند؟
امیلی: بله، آنها هستند.
برد: اهل کجا هستند؟
امیلی: آنها از برزیل هستند.
برد: اهل کدام شهر هستند؟
امیلی: آنها اهل مانائوس هستند.

Stacy: Hey, Emma. What’s your phone number?
Emma: ‎It’s 309-403-8708.
Stacy: What’s your email address?
Emma: ‎It’s emma@cup.org.
Stacy: Thanks!

استیسی: هی، اما. شماره تلفن شما چیست؟
اما: این 309-403-8708 است.
استیسی: آدرس ایمیل شما چیست؟
اما: این emma@cup.org است.
استیسی: ممنون!

Lance: Who’s that?
Jack: That’s my sister. Her name is Wendy.
Lance: How old is she?
Jack: She’s seven.
Lance: ‎Is she your only sister?
Jack: Yeah.
Lance: And who are they?
Jack: They’re my grandparents.
Lance: Wow. They look young. And who’s he?
Jack: That’s me!

لنس: اون کیه؟
جک: اون خواهر منه. نام او وندی است.
لنس: چند سالشه؟
جک: او هفت ساله است.
لنس: اون تنها خواهرت هست؟
جک: آره.
لنس: و آنها چه کسانی هستند؟
جک: آنها پدربزرگ و مادربزرگ من هستند.
لنس: وای. آنها جوان به نظر می رسند. و او کیست؟
جک: اون منم!

تمرین

َA- Listen to the conversation between Nate and Karen. Circle the correct answer to complete each sentence.
1- John is 70 / 75 / 72 years old.
2- Isabella is 15 / 17 / 18 years old.
3- Nate’s daughter / mother / wife and his sons are in Brazil.
4- Luisa is from Mexico / Brazil / the United States.
5- Adam is 18 / 20 / 21 years old.

پاسخنامه

A
1- 75
2- 15
3- wife
4- Brazil
5- 18

آموزش گوش دادن A1 درس دوم زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  درس 5: وقت آزاد

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *