گوش دادن سطح A1

درس 3 : آن چیست؟

آنچه در این مطلب میخوانید

با یادگیری این بخش می تونید به راحتی در مورد لباس ها و رنگ ها صحبت کنید و حتی از دیگران اسم وسایلی که بلد نیستید را بپرسید.

Pete: ‎Hey, Ling. What’s that?
Ling: Oh, it’s my dictionary
Pete: ‎It’s nice. What are those?
Ling: They’re my English books.

Susie: Are these your sunglasses?
Kyle: ‎No, they’re not.
Susie: Is this your notebook?
Kyle: Yes, it is. Thanks.

پیت: هی، لینگ. آن چیست؟
لینگ: اوه، این فرهنگ لغت من است
پیت: خیلی خوبه آنها چه هستند؟
لینگ: آنها کتاب های انگلیسی من هستند.

سوزی: این عینک آفتابی شماست؟
کایل: نه، نیست.
سوزی: این دفترچه شماست؟
کایل: بله، همینطور است. با تشکر.

Alex: Excuse me. What’s this called in English?
Lucy: It’s a key chain.
Alex: A key chain? How do you spell that?
Lucy: K-E-Y C-H-A-I-N.
Alex: Thanks.

A: ‎Excuse me. What’s this called in English?
B: It’s a map.
A: How do you spell that?

الکس: ببخشید. تو انگلیسی بهش چی میگن؟
لوسی: این یک زنجیر کلید است.
الکس: یک زنجیر کلید؟ چه جوری نوشته میشود؟
لوسی: K-E-Y C-H-A-I-N.
الکس: ممنون.

الف: ببخشید. تو انگلیسی بهش چی میگن؟
ب: این یک نقشه است.
الف: چگونه آن را املا می کنید؟

Greg: Excuse me. I think that’s my bag. Laura: This bag?
Greg: ‎Yes. I think it’s mine.
Laura: ‎It is? Oh, yes. This bag is black and yellow. Mine is black and green. I’m very sorry.
Greg: That’s OK. Is that bag yours?
Laura: Yes, thank you.
Greg: ‎You’re welcome.

گرگ: ببخشید. فکر کنم اون کیف منه.
لورا: این کیف؟
گرگ: بله. فکر کنم مال منه.
لورا: اینطور است؟ آه بله. این کیف مشکی و زرد است. مال من مشکی و سبزه من خیلی متاسفم.
گرگ: اشکالی ندارد. اون کیف مال توست؟
لورا: بله، متشکرم.
گرگ: خواهش میکنم.

تمرین

A -Listen to three conversations. Check (ü) the items you hear in each conversation.

پاسخنامه

A
1- d; e
2- b; f
3- c; f

آموزش گوش دادن A1 درس سه زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  درس 7: غذاها

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *