سطح B1 گوش دادنمهارت ها

درس 4: زندگی های جالب

آنچه در این مطلب میخوانید

این درس با موضوع زندگی های جالب، به شما کمک می کند یاد بگیرید در مورد تجربه های جالب و هیجان انگیزتان در زندگی صحبت کنید و از اصطلاحات آن در مکالماتتان استفاده کنید.

Brian: You’ll never believe what happened! I’m going to be on the TV news tonight! My first time!
Jill: You’re kidding! Why?
Brian: It’s a surprise. You have to watch. Have you ever been on TV?
Jill: No, I haven’t. One of my friends is an actress, though, and I’ve seen her on TV a couple of times.
Hideo: I’ve never been on TV, but my sister Kumiko has been on TV lots of times. She’s a TV reporter!

برایان: هرگز باور نمی کنی چه اتفاقی افتاده! من امشب در اخبار تلویزیون خواهم بود! اولین بار من!
جیل: شوخی میکنی! چرا؟
برایان: این یک سورپرایز است. شما باید تماشا کنید. ایا تا به حال در تلویزیون بوده ای؟
جیل: نه، نداشتم. یکی از دوستانم بازیگر است، اما من او را چند بار در تلویزیون دیده ام.
هیدئو: من هرگز در تلویزیون حضور نداشتم، اما خواهرم کومیکو بارها در تلویزیون حضور داشته است. او یک گزارشگر تلویزیون است!

Elena: I’m getting hungry. Sam: Me, too.
Elena: Hey, Sam, there’s a great Mexican restaurant near the school. Have you ever tried it?
Sam: No, I haven’t. Actually, I don’t eat in restaurants.
Elena: Really? Are you saying you never go to restaurants?
Sam: Well, no, not never. I mean I just don’t eat out very often.
Elena: Why not?
Sam: I’m allergic to certain foods, like peanuts. If I eat them, my skin gets red and itchy.
Elena: That sounds awful!
Sam: It is!

النا: دارم گرسنه میشم.
سام: منم همینطور.
النا: هی، سام، یک رستوران مکزیکی عالی نزدیک مدرسه هست. آیا تا به حال امتحانش کرده ای؟
سام: نه، نداشتم. در واقع، من در رستوران غذا نمی‌خورم.
النا: واقعا؟ آیا می گویید هرگز به رستوران نمی روید؟
سام: خوب، نه، هرگز. منظورم این است که من خیلی اوقات بیرون غذا نمی خورم.
الینا: چرا که نه؟
سام: من به بعضی غذاها مثل بادام زمینی حساسیت دارم. اگر آنها را بخورم پوستم قرمز و خارش می کند.
الینا: افتضاح به نظر می رسد!
سام: هست!

Alice: Wow! This place is nice!
Emma: Have you ever eaten in a fancy restaurant before?
Alice: Yes, I have. I’ve eaten in a few expensive restaurants, but this place is amazing.
Emma: You can try a lot of exotic food here, and all of their dishes are excellent. Oh, look. Tonight’s special is frog legs.
Alice: Frog legs? Umm, I don’t know….
Emma: Have you ever tried them?
Alice: No, I haven’t. But my brother tried them once a few years ago.
Emma: Did he like them?
Alice: I don’t think so. He got sick later that night.

پیشنهاد ما:  سوپراستارهای آفریقایی!

آلیس: وای! این مکان خوب است!
اما: آیا قبلاً در یک رستوران شیک غذا خورده اید؟
آلیس: بله، دارم. من در چند رستوران گران قیمت غذا خورده ام، اما این مکان شگفت انگیز است.
اما: شما می توانید غذاهای عجیب و غریب زیادی را در اینجا امتحان کنید، و همه غذاهای آنها عالی هستند. اوه نگاه کن. ویژه امشب پاهای قورباغه است.
آلیس: پاهای قورباغه؟ اوم من نمی دانم ….
اما: آیا تا به حال آنها را امتحان کرده اید؟
آلیس: نه، نکرده ام. اما برادرم چند سال پیش آنها را یک بار امتحان کرد.
اما: آیا او آنها را دوست داشت؟
آلیس: من اینطور فکر نمی کنم. او اواخر همان شب مریض شد.

تمرین

A- Listen to the phone conversation between Mike and Tina. Circle the correct answer to complete each sentence.
1- A. K. Rider is a composer / a director / an actor.
2- Mike has never heard of A. K. / met A. K. / seen any of A. K.’s movies.
3- Tina had dinner with / talked to / took a picture of A. K. at a fancy restaurant.
4- A. K. used to work with Tina’s husband / brother / brother’s wife.
5- Next weekend Tina’s going to go to Joe’s birthday party / go to a party at A. K.’s house / see A. K.’s new movie.

پاسخنامه

A
1- a director
2- met A. K.
3- talked to
4- brother’s wife
5- go to a party at A. K.’s house

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *