سطح A2 گوش دادن

درس 7: خريد كردن

آنچه در این مطلب میخوانید

در دنیای امروز، خرید کردن یکی از فعالیت‌های روزمره ماست که در آن به دنبال تامین نیازها و میل‌های خود هستیم. این فرآیند تأثیر قابل توجهی بر زندگی ما دارد و به ما امکان می‌دهد با محصولات و خدمات مختلفی ارتباط برقرار کنیم. در این درس، مهارت‌ لیسنینگ خود در زمینه خرید کردن ارتقا خواهیم داد.

Eve: Excuse me. How much is this lamp?
Rob: Oh, it’s only $20.
Eve: Wow, that’s expensive! How about $10?
Rob: No, I’m sorry. $20 is a good price.
Eve: Well, thanks anyway.
Rob: Wait! You can have it for $15.
Eve: ‎$15? OK, I’ll take it.

حوا: ببخشید. قیمت این لامپ چنده؟
راب: اوه، فقط 20 دلار است.
حوا: وای، این گران است! 10 دلار چطور؟
راب: نه، متاسفم. 20 دلار قیمت خوبی است.
حوا: خب، به هر حال ممنون.
راب: صبر کن! شما می توانید آن را با 15 دلار داشته باشید.
حوا: 15 دلار؟ باشه من میگیرمش.

Allie: ‎Let’s look at the jackets.
Paul: OK, but I have class at 3:00. Do we have enough time?
Allie: Sure. It’s only 1:30. Hey! Look at this black one.
Paul: ‎It’s cool. Try it on.
Allie: OK. What do you think? Does it fit?
Paul: No, it’s too small. Try this red one.
Allie: ‎OK. How does it look? Is it big enough?
Paul: I think so. Yeah, it looks good on you.
Allie: How much is it? Can you see the tag?
Paul: Let’s see… it’s $120.
Allie: ‎Oh, no! I only have $60. I don’t have enough money. I can’t afford it!

آلی: بیایید به کت ها نگاه کنیم.
پل: باشه، اما من ساعت 3:00 کلاس دارم. آیا زمان کافی داریم؟
آلی: حتما. فقط ساعت 1:30 است. هی! به این سیاهی نگاه کن
پل: باحال است. آن را امتحان کنید.
آلی: باشه. شما چی فکر میکنید؟ آیا مناسب است؟
پل: نه، خیلی کوچک است. این قرمز را امتحان کنید
آلی: باشه. چجوری به نظر میرسه؟ آیا به اندازه کافی بزرگ است؟
پل: من فکر می کنم. آره به نظر برات خوبه
آلی: چنده؟ آیا می توانید برچسب را ببینید؟
پل: ببینیم… 120 دلار است.
آلی: اوه، نه! من فقط 60 دلار دارم. من پول کافی ندارم من توان پرداخت آن را ندارم!

تمرین

A- Listen to the conversation between Sheila, Larry, and a vendor at a street market. Check he correct answer to complete each sentence.

پاسخنامه

A
1- b
2- b
3- a
4- a

پیشنهاد ما:  درس 12: زمان برای تغییر

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *