سطح B1 گوش دادنمهارت ها

درس 7: شخصیت ها

آنچه در این مطلب میخوانید

یادگیری زبان با موضوع شخصیت‌ها، علاوه بر افزایش توانایی در ارتباط با دیگران، به ما امکان می‌دهد تا افق دانش مان را گسترده‌تر کنیم و درک عمیق‌تری از شخصیت‌ها، مسائل فرهنگی و اجتماع دنیا داشته باشیم. این توانایی به شما اجازه می‌دهد تا به بهترین نحوه نظرات و اندیشه‌های خود را در مورد مسائل مختلف بیان کنید و با دیگران به صورت موثر‌تری بحث و گفتگو کنید.

Fei: Have you seen Adam’s new painting?
Ralph: Yes. I saw it last weekend.
Fei: It’s not very good.
Ralph: No, it’s not. He asked me what I thought of it. I said I didn’t think it was his best painting.
Fei: You’re kidding! How did he react?
Ralph: He didn’t seem very happy to hear that. But he did ask.
Fei: In my opinion, it’s better to say something positive, even if you don’t really mean it. Don’t you agree?
Ralph: I don’t know. Why do you say that?
Fei: Well, it’s not always easy to hear the truth.
Ralph: I’m not so sure. I find that honesty is always the best policy.

فی: نقاشی جدید آدام را دیدی؟
رالف: بله. آخر هفته پیش دیدمش
فی: خیلی خوب نیست.
رالف: نه، اینطور نیست. او از من پرسید که در مورد آن چه فکر می کنم. گفتم فکر نمی کنم بهترین نقاشی او باشد.
فی: شوخی میکنی! او چه واکنشی نشان داد؟
رالف: او از شنیدن این حرف چندان خوشحال نشد. اما او پرسید.
فی: به نظر من، بهتر است یک چیز مثبت بگوییم، حتی اگر واقعاً منظور شما نباشد. موافق نیستی؟
رالف: نمی دانم. چرا اینطوری میگی؟
فی: خوب، شنیدن حقیقت همیشه آسان نیست.
رالف: من چندان مطمئن نیستم. به نظر من صداقت همیشه بهترین سیاست است.

Lance: I don’t know what to do about my friend Jill. I haven’t spoken to her since last weekend, and she won’t answer my text messages.
Emily: Did something happen?
Lance: Yeah. I said something about her to another friend. She found out, and now I feel terrible. To be honest, it wasn’t anything serious, though. I think she’s being unfair and a little immature.
Emily: Well, put yourself in her shoes. Imagine a friend saying something about you behind your back.
Lance: You’re probably right.
Emily: Have you been friends for a long time?
Lance: Yes. We’ve been friends for six years, and we used to talk all the time.
Emily: Then I think you should do the considerate thing and call to say you’re sorry.

پیشنهاد ما:  اقدام را حدس بزنید

لنس: من نمی دانم در مورد دوستم جیل چه کنم. من از آخر هفته گذشته با او صحبت نکرده ام و او به پیامک های من پاسخ نمی دهد.
امیلی: اتفاقی افتاده؟
لنس: آره. درباره او به یکی دیگر از دوستانم چیزی گفتم. او متوجه شد و اکنون احساس وحشتناکی دارم. هر چند صادقانه بگویم، چیز جدی نبود. من فکر می کنم او بی انصاف و کمی نابالغ است.
امیلی: خوب، خودت را جای او بگذار. تصور کنید دوستی پشت سرتان چیزی درباره شما می گوید.
لنس: احتمالاً حق با شماست.
امیلی: خیلی وقته با هم دوست هستید؟
لنس: بله. ما شش سال است که با هم دوست هستیم و همیشه با هم صحبت می کردیم.
امیلی: پس من فکر می کنم باید این کار را با ملاحظه انجام دهید و زنگ بزنید و بگویید متاسفید.

تمرین

A- Listen to Emma and Paul talk about an article in a magazine. Write T (true) or F (false).

1- The article says that optimistic people are always outgoing. __

2- Paul agrees with the writer’s ideas about optimistic people. __

3- Emma doesn’t think Paul is easygoing. __

4- Paul thinks that Emma is very considerate. __

5- Paul wants to learn more about the writer’s ideas. __

پاسخنامه

A
1- F
2- T
3- T
4- F
5- T

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *