گوش دادن سطح A1مهارت ها

درس 8: در همسایگی

آنچه در این مطلب میخوانید

در زندگی ما، بارها پیش اومده که بخوایم از کسی آدرس بپرسیم. درس در همسایگی ما درباره همین موضوع است. یادگیری این درس به شما کمک می کند از دیگران آدرس بپرسید و در مورد مکان های محله تان صحبت کنید.

Alex: Excuse me. How do I get to the park?
Laura: ‎Go down Seventh Street and take a left on Elm Street.
Walk ‎one block to Sixth Street. It’s on the right,
across from the bus station.

Alex: Turn left on Elm Street?
Laura: ‎Yes.
Alex: Great! Thank you very much.

الکس: ببخشید. چگونه به پارک بروم؟
لورا: به خیابان هفتم بروید و در خیابان الم به سمت چپ بروید.
یک بلوک تا خیابان ششم پیاده روی کنید. در سمت راست است،
روبروی ایستگاه اتوبوس
الکس: در خیابان الم به چپ بپیچید؟
لورا: بله.
الکس: عالی! بسیار از شما متشکرم.

Larry: ‎Hello. Can I help you?
Maggie: ‎Yes. Is there a museum near here?
Larry: ‎Let’s see…. Yes. There’s a museum across from the park.
Maggie: And is there an aquarium in this city?
Larry: ‎Yes, there is. It’s near the museum. It’s a very nice aquarium.
Maggie: Great. I have one more question. Are there any amusement parks?
Larry: ‎There aren’t any amusement parks, but there’s a nice water park.

لری: سلام. میتونم کمکتون کنم؟
مگی: بله. آیا در این نزدیکی موزه وجود دارد؟
لری: ببینیم …. بله. یک موزه روبروی پارک وجود دارد.
مگی: و آیا در این شهر آکواریوم وجود دارد؟
لری: بله، وجود دارد. نزدیک موزه است آکواریوم خیلی خوبیه
مگی: عالیه من یک سوال دیگر هم دارم. آیا شهربازی وجود دارد؟
لری: هیچ شهربازی وجود ندارد، اما یک پارک آبی خوب وجود دارد.

تمرین

A- Listen to the phone conversation between Pam and Tony. Write T (true) or F (false).

1- Pam loves the museums near her hotel. __

2- Pam doesn’t like the bookstores near the hotel. __

3- Pam drinks coffee at a coffee shop in the hotel. __

4- Pam reads the news every morning. __

5- Pam’s meeting is at the science museum. __

پاسخنامه

A
1- T
2- F
3- F
4- T
5- F

آموزش گوش دادن A1 درس هشت زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  مشاغل مردم

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *