سطح B1 گوش دادنمهارت ها

درس 8: محیط زیست

آنچه در این مطلب میخوانید

این درس با موضوع محیط زیست، علاوه بر تقویت مهارت های زبان انگلیسی شما، روش هایی برای حفظ محیط زیست را به شما معرفی می کند. عوامل محیطی می‌توانند تأثیر مستقیم یا غیرمستقیمی بر سلامت انسان‌ها داشته باشند، به همین دلیل ضروری است که شما بتوانید در مورد این موضوع با دیگران صحبت کنید و از آموزش های مرتبط به آن بهره ببرید.

Carl: So, Jim, how’s the new car?
Jim: Hey, Carl. It’s great. I’m really happy with it.
Carl: It’s a hybrid, isn’t it?
Jim: Yeah. It causes less pollution. I’m trying to do my part to help the environment, you know?
Carl: That’s great. How long have you had it?
Jim: I’ve only had it for a week.
Carl: Really? How many kilometers have you driven?
Jim: I’d say about 150.
Carl: So, how does it run?
Jim: Oh, it runs very well. I’ll give you a ride later if you want.
Carl: OK, thanks. How much did it cost, exactly?
Jim: Actually, I’d rather not say. But I know I made a good purchase.

کارل: خب، جیم، ماشین جدید چطوره؟
جیم: هی، کارل. عالیه. من واقعا از آن راضی هستم.
کارل: این یک ترکیبی است، اینطور نیست؟
جیم: آره. آلودگی کمتری ایجاد می کند. من سعی می کنم سهم خود را برای کمک به محیط زیست انجام دهم، می دانید؟
کارل: عالی است. چه مدت آن را داشته ای؟
جیم: من فقط یک هفته است که آن را دارم.
کارل: واقعا؟ چند کیلومتر رانندگی کرده اید؟
جیم: من می گویم حدود 150.
کارل: خب، چگونه اجرا می شود؟
جیم: اوه، خیلی خوب اجرا می شود. اگر خواستی بعدا سوارت می کنم.
کارل: باشه، ممنون. قیمتش چقدر شد دقیقا؟
جیم: در واقع، ترجیح می دهم نگم. اما می دانم که خرید خوبی انجام دادم.

Ina: This is awful! It’s taking forever to get to work.
Kendra: I know. There are just too many cars these days! The traffic seems to get worse and worse.
Ina: Maybe we should start taking public transportation. If we take the subway, we won’t have to sit in traffic.
Kendra: And we might save money if we take the subway.
Ina: I think you’re right. Also, if we take public transportation, we won’t get stressed out before work. So, when do we start?
Kendra: How about tomorrow?

اینا: این افتضاحه! رسیدن به سر کار همیشه طول می کشد.
کندرا: می دانم. این روزها ماشین ها خیلی زیاد است! به نظر می رسد ترافیک بدتر و بدتر می شود.
اینا: شاید باید سوار وسایل نقلیه عمومی بشیم. اگر سوار مترو شویم، مجبور نیستیم در ترافیک بنشینیم.
کندرا: و اگر سوار مترو شویم، ممکن است پول پس انداز کنیم.
اینا: فکر کنم حق با شماست. همچنین اگر از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم، قبل از کار دچار استرس نمی شویم. پس کی شروع کنیم؟
کندرا: فردا چطور؟

پیشنهاد ما:  بیا حرف بزنیم

تمرین

A- Listen to the conversation between Lucy and Nick. Check the four facts that are true about Nick.

پاسخنامه

A
1- F
2- T
3- T
4- F
5- T

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *