سطح A2 گوش دادنمهارت ها

درس 9: مردم

آنچه در این مطلب میخوانید

Mike: Let’s go over more questions before our test tomorrow.
Jenny: OK. What was the original name of New York City?
Mike: It was New Amsterdam.
Jenny: Are you sure?
Mike: I’m positive.
Jenny: ‎Correct! This one’s more difficult. Who was Plato’s teacher?
Mike: I‘m not sure, but I think it was Aristotle.
Jenny: Actually, Aristotle was Plato’s student. Socrates was his teacher.
Mike: Oh, right.

مایک: بیایید قبل از آزمون فردا سوالات بیشتری را بررسی کنیم.
جنی: باشه. نام اصلی شهر نیویورک چه بود؟
مایک: نیو آمستردام بود.
جنی: مطمئنی؟
مایک: من یقین دارم.
جنی: درسته! این یکی سخت تره معلم افلاطون که بود؟
مایک: مطمئن نیستم، اما فکر می کنم ارسطو بود.
جنی: در واقع، ارسطو شاگرد افلاطون بود. سقراط معلم او بود.
مایک: اوه، درست است.

Paul: Did you finish your report, Emma?
Emma: Yeah, I did. I finished it two days ago.
Paul: ‎Good for you! So who did you write about?
Emma: Jacques Cousteau. I really admire him.
Paul: I don’t think I know him. What did he do?
Emma: A lot! He was a French scientist and explorer. He loved nature and studied the sea. He made documentaries and wrote books about the world’s oceans. He won a lot of prizes for his work.
Paul: Wow! He sounds like an inspiring guy.
Emma: He was. He was really passionate about his work.

پل: گزارشت را تمام کردی، اما؟
اما: آره، انجام دادم. دو روز پیش تمومش کردم
پل: برای شما خوب است! پس در مورد کی نوشتی؟
اما: ژاک کوستو. من واقعا او را تحسین می کنم.
پل: فکر نمی کنم او را بشناسم. او چه کار کرد؟
اما: خیلی! او دانشمند و کاشف فرانسوی بود. او عاشق طبیعت بود و دریا را مطالعه می کرد. او فیلم های مستند ساخت و درباره اقیانوس های جهان کتاب نوشت. او جوایز زیادی را برای کار خود دریافت کرد.
پل: وای! او مانند یک مرد الهام بخش به نظر می رسد.
اما: او بود. او واقعاً به کارش علاقه داشت.

تمرین

A- Listen to the conversation between Jake and Sarah. Write T (true) or F (false).

1- Sarah has a test about Gandhi tomorrow. __

2- Sarah thinks Gandhi was inspiring. __

3- Gandhi never studied in England. __

4- Gandhi was the first Indian to win a Nobel Peace Prize. __

پاسخنامه

A
1- F
2- T
3- F
4- F

پیشنهاد ما:  درس 5: سلامتی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *