گوش دادن سطح A1مهارت ها

درس 9: چه کار می کنی؟

آنچه در این مطلب میخوانید

چه کار می کنی یکی از سوالات پر کاربرد است که تا کنون هزاران بار شنیده ایم. برای پاسخ به این سوال باید در مورد وضعیت خود صحبت کنید. با یادگیری این درس می توانید به راحتی با دیگران در مورد فعالیت تان صحبت کنید و از آنها نیز سوال بپرسید.

Amy: Hi, Claudio. It’s Amy. I’m standing under the scoreboard. Where are you?
Claudio: ‎I’m sitting in front of the big clock. Do you see me?
Amy: ‎No, I don’t.
Claudio: Well, I’m wearing a red shirt.
Amy: ‎But, Claudio, everyone is wearing a red shirt!

امی: سلام، کلودیو. این امی است. من زیر جدول امتیازات ایستاده ام. شما کجا هستید؟
کلودیو: من جلوی ساعت بزرگ نشسته ام. منو میبینی؟
امی: نه، نمیبینم.
کلودیو: خوب، من یک پیراهن قرمز پوشیده ام.
امی: اما، کلودیو، همه پیراهن قرمز پوشیده اند!

Amanda: ‎Hello?
Justin: Hi, Amanda. It’s Justin. Is this a good time to talk?
Amanda: Oh, sorry. I can’t talk right now. I’m cooking dinner. Can I call you back?
Justin: OK, sure. Talk to you later.
Amanda: Thanks. Bye.

آماندا: سلام؟
جاستین: سلام آماندا. جاستین است. آیا این زمان خوبی برای صحبت است؟
آماندا: اوه، متاسفم. فعلا نمیتونم حرف بزنم دارم شام درست میکنم آیا می توانم با شما تماس بگیرم؟
جاستین: باشه حتما. بعدا با شما صحبت می کنم.
آماندا: ممنون. خدا حافظ.

Jill: Long time no see, Wendy!
Wendy: Oh, hi, Jill.
Jill: What are you doing these days?
Wendy: I’m learning to drive. I’m also tutoring a student. Oh, and I’m taking a dance class.
Jill: You sound really busy.
Wendy: I am. How about you, Jill? Are you doing anything special these days?
Jill: Yes, I am. I’m studying Italian.
Wendy: Really? Why are you studying Italian?
Jill: Because… Oh, my phone is ringing. Hello? Sorry, Wendy. It’s my new friend, Luigi.
Wendy: Oh.
Jill: ‎Ciao, Luigi! Come stai?

جیل: خیلی وقته که ندیدمت، وندی!
وندی: اوه، سلام، جیل.
جیل: این روزها چیکار میکنی؟
وندی: دارم رانندگی یاد می گیرم. من هم در حال تدریس خصوصی دانشجو هستم. اوه، و من در کلاس رقص شرکت می کنم.
جیل: تو واقعا سرت شلوغ است.
وندی: من هستم. تو چطور، جیل؟ آیا این روزها کار خاصی انجام می دهید؟
جیل: بله، هستم. من ایتالیایی میخونم
وندی: واقعا؟ چرا ایتالیایی می خوانی؟
جیل: چون… اوه، گوشیم زنگ میخوره. سلام؟ ببخشید وندی این دوست جدید من، لوئیجی است.
وندی: اوه
جیل: سلام لوئیجی! چطور هستید؟

پیشنهاد ما:  درس 11: دور شدن

تمرین

A- Listen to four cell phone conversations. Circle the correct answer to complete each sentence.
1- Judy is in front of the bank / library / school.
2- Tess is wearing a red / white / brown shirt.
3- Mike is eating pasta / pizza / tacos.
4- Tom is standing / talking to a waiter / sitting and drinking coffee.

پاسخنامه

A
1- library
2- red
3- pasta
4- sitting and drinking coffee

آموزش گوش دادن A1 درس نه زبان انگلیسی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *