گوش دادن سطح A1مهارت ها

درس12: زمان جشن گرفتن

آنچه در این مطلب میخوانید

بخش گوش دادن به زبان انگلیسی در مورد جشن گرفتن فرصتی عالی برای بهبود مهارت‌های شنیداری و درک مطلب شما است. در این بخش، می‌توانید به گفتارها، مصاحبه‌ها، داستان‌ها و تجربیات افراد در مورد جشن گرفتن گوش فرا دهید و با واژگان و عبارات مرتبط با جشن آشنا شوید.

Bill: Hello?
Brandon: Hey, Bill. It’s Brandon. Listen, do you want to see a movie tonight?
Bill: Tonight? I’m sorry. I can’t.
Brandon: Oh, OK. Well, maybe some other time.

Melissa: Hello?
Brandon: Hi, Melissa. This is Brandon. Do you want to see a movie tonight?
Melissa: A movie? Sure. I’d love to.
Brandon: Great.

بیل: سلام؟
براندون: هی، بیل. براندون است. گوش کن، می خواهی امشب فیلم ببینی؟
بیل: امشب؟ متاسفم. من نمی توانم.
براندون: اوه، باشه. خب شاید یه وقت دیگه

ملیسا: سلام؟
براندون: سلام، ملیسا. این براندون است. میخوای امشب فیلم ببینی؟
ملیسا: یک فیلم؟ مطمئن. من دوست دارم.
براندون: عالیه

Andrea: We have a lot of things to do for Eric’s birthday party. Look, I made a checklist.
Mark: Good idea. Who’s going to help us?
Andrea: Rosario. She’s going to send the invitations.
Mark: How is she going to send them?
Andrea: ‎By email.
Mark: Good. That’s easy. What are we going to buy for Eric?
Andrea: Let’s get him a sweater.
Mark: Great. Who’s going to bake the cake?
Andrea: I’m going to bake it.
Mark: Um, do you think that’s a good idea?
Andrea: Hey, I can bake!
Mark: OK.

آندریا: برای جشن تولد اریک کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. ببین من یه چک لیست درست کردم
مارک: ایده خوبی است. چه کسی قرار است به ما کمک کند؟
آندریا: روزاریو. او قرار است دعوت نامه ها را بفرستد.
مارک: او چگونه می خواهد آنها را بفرستد؟
آندریا: از طریق ایمیل.
مارک: خوبه آسان است. برای اریک چی بخریم؟
آندریا: بیا براش ژاکت بگیریم.
مارک: عالیه کی قراره کیک بپزه؟
آندریا: من میخام بپزمش.
مارک: اوم، فکر می‌کنی این ایده خوبی است؟
آندریا: هی، من میتونم بپزم!
مارک: باشه

تمرین

A- Listen to the conversation between Dana and Jim. Check the correct answers.

پاسخنامه

A
1- Jim and Dana
2- only Dana
3- Jim and Dana
4- only Jim

آموزش گوش دادن A1 درس دوازده زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  جامعه ی ما

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *