سطح B2 خواندنمهارت ها

کسی را خوشحال کن

آنچه در این مطلب میخوانید

خوشحال کردن دیگران نه تنها برای خود فرد، بلکه برای جوامع و ارتباطات اجتماعی نیز فواید بسیاری دارد. این عمل می‌تواند احساسات مثبت را تقویت کرده، ارتباطات را بهبود بخشد و احساس ارزشمندی و تاثیرگذاری را در فرد و دیگران ایجاد کند.

تمرین

G- Read the emails. Then circle the correct answer to complete each sentence.

1- Bob wants Carly’s advice about what to visit / where to go / how to behave in France.
2- Bob says he doesn’t know the customs / his host / the language.
3- Carly thinks Bob should wear jeans and a T-shirt / pants and a shirt / a suit and tie.
4- Carly suggests taking something for the manager / manager’s wife / manager’s children.
5- In Carly’s opinion, Bob could / should / shouldn’t start talking about work.

پاسخنامه

G
1- how to behave
2- the customs
3- pants and a shirt
4- manager’s wife
5- shouldn’t

پیشنهاد ما:  چی سفارش بدم؟

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *