سطح A1 نوشتنمهارت ها

یک وعده غذایی معمولی

آنچه در این مطلب میخوانید

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی، مهارت نوشتن خودمون رو تقویت می کنیم تا پس از یادگیری بتونیم به راحتی د ر مورد خوراکی ها بنویسیم و یادداشت برداریم.

تمرین

C- Complete the sentences with the correct time expressions from the box. Use capital letters where needed.

1- I eat spaghetti ______________________. I eat it on Fridays.

2- Andy _________ eats hamburgers. He doesn’t eat meat.

3- _________ do you eat sushi? I eat it every day!

4- I work in my father’s restaurant _________ – from Monday to Sunday.

5- We have Japanese food _________. I love it, but my brothers don’t like it, so we don’t have it often.

6- I usually cook dinner _________ – Sundays, Tuesdays, and Fridays.

E- Look at the food on Jay’s table. Complete the sentences with has or doesn’t have and some or any.

پاسخنامه

C
1- once a week
2- never
3- How often
4- every day
5- once in a while
6- three times a week

E
1- doesn’t have any
2- doesn’t have any
3- has some
4- has some
5- doesn’t have any
6- doesn’t have any
7- has some
8- has some

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس هفت زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  افراد، مکان ها یا چیزهای جالب

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *