سطح B1 صحبت کردن

 • مدرسه و کار

  یادگیری صحبت کردن به زبان انگلیسی در مورد موضوعات مدرسه و محل کار، مهارت های ارتباطی شما را دراین موقعیت‌…

 • زمان داستان

  در اولین بخش صحبت کردن این درس یک تمرین جالب در انتظار شما است. با دوستان خود یک داستان بسازید!…

 • گذشته و حال

  بحث در مورد مد و استایل یک موضوع محبوب در میان افراد است. با یادگیری این درس شما میتوانید در…

 • عادت های غیر معمول

  در اولین بخش صحبت کردن این درس شما باید چهار عبارت در مورد عادات غیر معمول یا جالب تان بنویسید…

 • زمان داستان

  مکالمه انگلیسیترجمه فارسی A: I’m sure… has more people than….B: That’s right. But I think… is more exciting than…. :…

 • آخر این هفته چه کار می کنی؟

  ارتقاء مهارت صحبت کردن در زبان انگلیسی، باعث سهولت در انتقال افکار و ایده‌ها، مذاکره موفق، ارتباط بهتر با آشنایان…

 • خود واقعی من

  شناخت ما از خودمان و دیگران به ما کمک می کند ارتباط سازنده و مفید تری با پیرامون مان داشته…

 • جامعه ی ما

  به نظر شما برای بهتر شدن جامعه و حفظ بهتر محیط زیست چه کاری میتوان انجام داد؟ جامعه شما چه…

 • نصیحت خوب

  با انجام تمارین این درس می توانید مهارت ارتباطی خود را ارتقا دهید و در مورد موضوعات مهم روابط صحبت…