سطح B2 صحبت کردن

 • داستان های خبری

  در این درس یاد می گیرید چطور در مورد اخبار و داستان های خبری صحبت کنید و نظرتان در مورد…

 • ارتباط موفق

  بنظر شما برای بهبود مهارت صحبت کردن و داشتن یک ارتباط موفق چه کارهایی میتوانید انجام دهید؟ نظر دوستانتان چیست؟…

 • غذاهای خیابانی محبوب

  با انجام تمرین های این درس شما قادر خواهید بود تا در مورد خوراکی ها و غذا ها با دوستان…

 • شما چکار انجام خواهید داد؟

  فکر می کنید اگر در یک موقعیت خاص قرار بگیرید، چه واکنشی نشان دهید؟ در اولین بخش این تمرین شما…

 • مقایسه سه شهر

  سه شهری که می شناسید را در نظر بگیرید و مانند نمونه آن را از زوایای مختلف مقایسه کنید. به…

 • شخصیت و مشاغل

  شخصیت ما در انتخاب شغل و میزان رضایت شغلی ما نقش مهمی دارد. مشاغل زیر را بخوانید، به نظر شما…

 • اختراعات برتر

  در این بخش یاد می گیرید چطور در مورد اختراعات مهم صحبت کنید و آنها را توصیف کنید. همچنین می…

 • من فراموش کردم

  فراموش کردن یک امر طبیعی است که برای همه ما پیش آمده است. در این درس یاد خواهید گرفت در…

 • توضیح احتمالی

  یکی از مهمترین مهارت های اجتماعی، توانایی توضیح دادن مسائل مختلف است. انجام تمرین های این درس به شما کمک…