سطح A1 نوشتنمهارت ها

ارائه پوستر گروهی

آنچه در این مطلب میخوانید

خوش اومدید به یکی از اصلی ترین بخش های یادگیری زبان! در بخش نوشتن این درس نیز می توانید مهارت نوشتن خود را در مورد مکان ها و … تقویت کنید.

A: The Imagine Science Center is a great place to visit.
B: It’s open every day from 9:00 to 6:00.
C: There’s a free audio tour. You can listen to the tour in ten languages.
D: Where is the Imagine Science Center?
C: It’s at 367 First Avenue, near the park.

الف: مرکز علمی Imagine مکانی عالی برای بازدید است.
ب: هر روز از ساعت 9:00 تا 6:00 باز است.
ج: یک تور صوتی رایگان وجود دارد. می توانید تور را به ده زبان گوش دهید.
د: مرکز علمی Imagine کجاست؟
ج: در خیابان اول 367، نزدیک پارک است.

تمرین

B- Look at the map. Complete the sentences with the correct prepositions from the box.

1- The subway station is ______________ the park.
2- The coffee shop is ______________ Main Street.
3- The library is ______________ the supermarket and the museum.
4- The hotel is ______________ First Avenue and Main Street.
5- The hotel is ______________ the supermarket.
6- The bookstore is ______________ the coffee shop.

E- Number the lines of the conversation in the correct order.

پاسخنامه

E- 3- 2- 1- 4

B
1- in
2- on
3- between
4- on the corner of
5- across from
6- next to

کاربرگ

آموزش خواندن A1 درس هشت زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  آکواریوم خلیج مونتری

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *