سطح B1 خواندنمهارت ها

توصیه ADDY

آنچه در این مطلب میخوانید

مشکلات ما در روابط با دیگران، بخش طبیعی از زندگی مان هستند که ممکن است به دلیل تفاوت‌های فردی، نقص در ارتباطات یا فشارهای خارجی به وجود بیایند. متن زیر را بخوانید، هر کدام با چه کسی مشکل دارند؟ شما چه توصیه ای برای حل مشکلات شان دارید؟

تمرین

G- Read the emails. Write T (true) or F (false).

1- Dan and Kirsty used to have a good relationship. __

2- Kirsty is criticizing her brother because he hasn’t found a job. __

3- Dan has only had one job interview. __

4- Eric’s relationship with Dan is not as good as it used to be. __

5- Eric didn’t know about Dan’s problems. __

6- Eric sometimes runs into Dan. __

پاسخنامه

G
1- T
2- F
3- F
4- T
5- T
6- T

پیشنهاد ما:  چه چیزی می خورید؟

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *