سطح A1 خواندن

روز مورد علاقه ات در هفته چیست؟

آنچه در این مطلب میخوانید

خوش اومدید به بخش خواندن درس چهارم! این بخش به پاسخ های یک نظرسنجی اختصاص داده شده است. پس از یادگیری این بخش میتونید شما هم به سوال این نظرسنجی جواب بدید و دلیل تون رو بگید.

This week’s question:
What’s your favorite day of the week?
busyguy : My favorite day of the week is Saturday. I study from Monday to Friday. On Saturday, I get up late.
trish06 : Not Saturday or Sunday. I work from noon to 4:00 on those days. In the evening, I study. My favorite day is Wednesday, because I don’t work on Wednesdays.
JasonFan : Monday. I watch my favorite TV show every Monday. It has my favorite actor. The show is called “Life with Jason.” It’s on at 8:00.
Ricardo : Monday?! No way! Saturday, Saturday, Saturday! We don’t go to school on Saturdays.
SuperDad45 : Sunday! I get up late, read the news, and have coffee. Then my son and daughter cook breakfast for my wife and me.
michiko3 : I have two favorite days – Tuesday and Thursday. I have an art class after work on those days, and my teacher is very nice.

سوال این هفته:
روز مورد علاقه ات در هفته چیست؟
busyguy: روز مورد علاقه من در هفته شنبه است. من از دوشنبه تا جمعه درس می خوانم. شنبه دیر بیدار می شوم.
trish06: نه شنبه یا یکشنبه. من آن روزها از ظهر تا ساعت 4:00 کار می کنم. عصر هم درس می خوانم. روز مورد علاقه من چهارشنبه است، زیرا چهارشنبه ها کار نمی کنم.
جیسون فن: دوشنبه. من هر دوشنبه برنامه تلویزیونی مورد علاقه ام را تماشا می کنم. بازیگر مورد علاقه من را دارد. این نمایش “زندگی با جیسون” نام دارد. ساعت 8:00 است.
ریکاردو: دوشنبه؟! به هیچ وجه! شنبه، شنبه، شنبه! ما شنبه ها به مدرسه نمی رویم.
SuperDad45: یکشنبه! دیر بیدار می شوم، اخبار می خوانم و قهوه می خورم. سپس پسر و دخترم برای من و همسرم صبحانه درست می کنند.
michiko3: من دو روز مورد علاقه دارم – سه شنبه و پنجشنبه. من آن روزها بعد از کار کلاس هنر دارم و معلمم خیلی خوب است.

تمرین

E-Read the message board. Complete each sentence with Alicia, George, or Henry.

1- __ reads the news.
2- __ gets up early every day.
3- __ goes to bed late on weekends.
4- __ exercises every day.
5- __ studies every day.

پاسخنامه

E-
1- Henry
2- George
3- Alicia
4- George
5- Henry

آموزش خواندن A1 درس چهار زبان انگلیسی
پیشنهاد ما:  سرگرمی آنلاین

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *