سطح B2 خواندنمهارت ها

شکلات – از جنگل تا کارخانه

آنچه در این مطلب میخوانید

موضوع خواندن این درس به طعم شکلات آمیخته شده است! آیا شما هم شکلات دوست دارید؟ به نظر شما طرز تهیه شکلات چگونه است؟

تمرین

G- Read the recipe. Write T (true) or F (false).

1- In the writer’s opinion, the recipe is a little difficult. __

2- You shouldn’t add the onions until the butter is completely melted. __

3- If the onions cook too quickly, they won’t be sweet. __

4- The writer doesn’t recommend using cheese with this recipe. __

5- It takes about 15 minutes to make this soup. __

پاسخنامه

G
1- F
2- F
3- T
4- F
5- F

پیشنهاد ما:  داستان های خبری

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *