سطح B2 نوشتنمهارت ها

یک اختراع

آنچه در این مطلب میخوانید

به نظر شما چه اختراعاتی می توان کرد که زندگی را برای انسان آسان تر کند؟ لیستی از ایده هایتان تهیه کنید.

تمرین

C- Complete the paragraph with the correct noun form of the verbs in parentheses.

E- Complete the text with the correct passive form of the verbs in parentheses. Use the simple present, simple past, or present perfect passive.

پاسخنامه

C
1- introduction
2- innovation
3- development
4- creation
5- improvement
6- success

E
1- were developed
2- was created
3- was improved
4- are used
5- were sold
6- have been replaced
7- have been sold

کاربرگ

پیشنهاد ما:  داستان های خبری

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *