سطح B2 نوشتنمهارت ها

یک شهروند روزنامه نگار شوید

آنچه در این مطلب میخوانید

در این شما یک روزنامه نگار خواهید شد! یکی از عنواین زیر را انتخاب کنید و سپس در مورد آن یک خبر کوتاه بنویسید.

تمرین

B- Match each sentence with the correct news section.

C- Complete the headlines with the correct words from the box.

پاسخنامه

B
1- c
2- e
3- d
4- a
5- b

C
1- Crashes
2- Chases
3- Threatens
4- Rescues
5- Survives

کاربرگ

پیشنهاد ما:  زمان دانشجویی

این آموزش ها ممکنه برایتان مفید باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *